Zmiana sytemu wyników
Wyniki z systemu COBAS Kliknij Tutaj
Pacjenci, którzy chcą mieć dostęp do wyników przez internet
powinni zgłosić to w rejestracji podając adres e-mail oraz PESEL.